Dojo Kun

Etika v karate-do sa riadi takzvaným DOJO KUN.  Je to súbor pravidiel pre vnútorný rozvoj karatistu. Viaceré DOJO majô svoje vlastné pravidlá, ktoré sa ale odvíjalo od doleuvedeného základu.

základný DOJOKUN zosumarizoval majster Sakugava(1733-181)

  1. snaž sa o dokonalosť svojho charakteru

  2. buď loajálny, verný a spoľaghlivý, 

  3. dbaj na zdravé úsilie

  4. buď ohľaduplný voči iným( rešpektuj ostatných)

  5. vzdaj sa násilia