Karate klub Kumade

Takže, na začiatku bolo slovo… - ako sa hovorí, no v našom prípade to bol nápad troch pánov, a to Miroslava Detka, Jozefa Píryho a Branislava Davidoviča, založiť karate klub v Topoľčanoch a viesť ho podľa vlastných predstáv.

V novembri 2003 bol klub zaregistrovaný na MV SR ako občianske združenie s vedením: predseda - M. Detko a dvaja podpredsedovia - J. Píry a B. Davidovič. Súčasne sa vybavovali ďalšie náležitosti na rozbeh tréningového procesu. Ako tréner začal v klube pôsobiť Tomáš Kleman, ktorý sa so svojimi zverencami začal zúčastňovať prvých súťaží.

Názov klubu Kumade sa skladá z dvoch japonských slov Kuma - medveď a De -laba, čiže voľný preklad „medvedia laba“, je to jedna z mnohých techník otvorenou rukou v karate. Logo, ktoré vytvoril pán Píry znázorňuje medvediu labu ako zviera symbol jednoty a harmónie v bojových umeniach a filozofiách východných kultúr Jin-Jang. Existuje niekoľko štýlov karate a zo štyroch oficiálnych štýlov uznaných svetovou federáciou WKF v našom klube trénujeme štýl Go-ju ryu.

Klub sa začlenil do Slovenského zväzu karate - SZK ako aj do Západoslovenského zväzu karate-ZsZK.. Klub vstúpil aj do štýlovej asociácie Goju-kai Association Po dvoch rokoch odstupujú konatelia a predsedom klubu sa stáva T.Kleman. Počet aj kvalita pretekárov naďalej stúpala a zo súťaží sa nosilo stále viac medailových umiestnení.Na 5.výročí otvorenia klubu sa slávnostne pokrstil aj maskot klubu panda-KUMA. 

V roku 2012 sa vracia do klubu už ako diplomovaný tréner Mgr.Milan Barányi, ktorý ukončil štúdium na FTVŠ-trénerstvo karate. 

Najúspešnejší pretekári: Miroslav Čepko, Milan Baranyi, Michaela Macková, Lívia Petrasšková,Langová Marcela, Mária Novotná, Roman Múdry, Barbora Dubná. Chmelár Sebastián, Veronika Hurychová, Katarína Langová........