Výsledky rok: 2007

MZsZK seniorov + 3. kolo pohára mládeže  | 17. február | Neded
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mgr.Milan Barányi Kumite Seniori 70 kg 1. miesto
Marek Barányi Kata kadeti/ky 1. miesto
Peter Dibala Kata kadeti/ky 3. miesto
Mária  Novotná Kata kadeti/ky 1. miesto
Simona Grežďová Kata kadeti/ky 2. miesto
Peter Dibala Kumite kadeti/ky do 60 kg 3. miesto
Matej  Štefkovič Kumite kadeti/ky 65 kg 2. miesto
Miroslav  Čepko Kumite kadeti/ky nad 68 kg 1. miesto
Marek Barányi Kumite kadeti/ky nad 68 kg 3. miesto
Mária  Novotná Kumite kadeti/ky do 55 kg 3. miesto
Simona Grežďová Kumite kadeti/ky do 55 kg 3. miesto
Tomáš  Oslejšek Kata st.žiaci/ky 1. miesto
Dávid Števčík Kata st.žiaci/ky 2. miesto
Roman Krasula Kata st.žiaci/ky 3. miesto
Peter Milata Kata st.žiaci/ky 2. miesto
Marek  Štefkovič Kata st.žiaci/ky 3. miesto
Šimon Dibala Kata st.žiaci/ky 3. miesto
Michaela  Macková Kata st.žiaci/ky 2. miesto
Peter Milata Kumite st.žiaci/ky 45 kg 3. miesto
Marek  Štefkovič Kumite st.žiaci/ky 45 kg 3. miesto
Michaela  Macková Kumite st.žiaci/ky do 40 kg 1. miesto
Kristína  Štreicherová ml Kumite st.žiaci/ky do 40 kg 2. miesto
Kristián  Zdichavský Kata ml.žiaci/ky 3. miesto
Lívia Petrásšková Kata ml.žiaci/ky 1. miesto
Kristína  Cérovská Kata ml.žiaci/ky 2. miesto
Erik  Hanko Kumite ml.žiaci/ky do 35 kg 3. miesto
Kristián  Zdichavský Kumite ml.žiaci/ky nad 40 kg 3. miesto
Lívia Petrásšková Kumite ml.žiaci/ky do 35 kg 1. miesto
Kristína  Cérovská Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Erik  Hanko Kata chlapci 3. miesto
Jakub  Cérovský Kata chlapci 3. miesto
Slovenský pohár mládeže 2. kolo | 24. február | Bratislava
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Lívia Petrásšková Kumite ml.žiaci/ky do 35 kg 1. miesto
Peter Milata Kumite ml.žiaci/ky 45 kg 3. miesto
Michaela  Macková Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 1. miesto
Slovenský pohár mládeže 3. kolo | 31. marec | Trnava
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Michaela  Macková Kata st.žiaci/ky 2. miesto
Lívia Petrásšková Kumite ml.žiaci/ky do 35 kg 1. miesto
Kristína  Cérovská Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Michaela  Macková Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Shito ryu open | 15. apríl | Nové Zámky
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mgr.Milan Barányi Kumite Seniori BRH kg 2. miesto
Marek Barányi Kumite juniori BRH kg 2. miesto
Peter Dibala Kata kadeti/ky 1. miesto
Miroslav  Ďurík Kata kadeti/ky 2. miesto
Simona Grežďová Kata kadeti/ky 1. miesto
Nikola Zdichavská Kata kadeti/ky 2. miesto
Peter Dibala Kata kadeti/ky 3. miesto
Peter Dibala Kata kadeti/ky 3. miesto
Peter Dibala Kumite kadeti/ky 65 kg 3. miesto
Lívia Petrásšková Kata ml.žiaci/ky 1. miesto
Kristína  Cérovská Kata ml.žiaci/ky 2. miesto
Lívia Petrásšková Kumite ml.žiaci/ky 45 kg 1. miesto
Kristián  Zdichavský Kata ml.žiaci/ky 2. miesto
Maroš Kmotorka Kata ml.žiaci/ky 3. miesto
Jakub  Cérovský Kata chlapci 2. miesto
Alex Gábriš Kata chlapci 2. miesto
Vanessa Pavlovičová Kata dievčatá 3. miesto
MZsZK mládeže | 21. apríl | Komárno
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Dávid Števčík Kata st.žiaci/ky 3. miesto
Tomáš  Oslejšek Kumite st.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Peter Milata Kumite st.žiaci/ky 45 kg 2. miesto
Šimon Dibala Kata ml.žiaci/ky 3. miesto
Kristína  Cérovská Kata ml.žiaci/ky 3. miesto
Lívia Petrásšková Kata ml.žiaci/ky 3. miesto
Lívia Petrásšková Kumite ml.žiaci/ky do 35 kg 1. miesto
Vanessa Pavlovičová Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Kristína  Cérovská Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Kristína  Štreicherová ml Kumite ml.žiaci/ky nad 40 kg 2. miesto
Marek  Novotný Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Jaroslav  Herpay Kumite ml.žiaci/ky nad 40 kg 3. miesto
Alex Gábriš Kata chlapci 3. miesto
Jakub  Cérovský Kata chlapci 3. miesto
Vanessa Pavlovičová Kata dievčatá 3. miesto
Galanta cup  | 28. apríl | Galanta
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Marek Barányi Kata st.juniori/ky 1. miesto
Mgr.Milan Barányi Kata st.juniori/ky 2. miesto
Mgr.Milan Barányi Kumite st.juniori/ky 75 kg 3. miesto
Miroslav  Ďurík Kumite kadeti/ky nad 68 kg 3. miesto
Michaela  Macková Kumite st.žiaci/ky do 40 kg 1. miesto
Jaroslav  Herpay Kumite ml.žiaci/ky nad 40 kg 2. miesto
Lívia Petrásšková Kumite ml.žiaci/ky do 35 kg 2. miesto
Kristína  Cérovská Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 1. miesto
Majstrovstvá SR mládeže | 12. máj | Košice
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Peter Milata Kumite st.žiaci/ky 45 kg 3. miesto
Michaela  Macková Kumite st.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Jaroslav  Herpay Kumite ml.žiaci/ky nad 40 kg 3. miesto
Lívia Petrásšková Kumite ml.žiaci/ky do 35 kg 1. miesto
Kristína  Cérovská Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 2. miesto
Majstrovstvá SR družstiev | 02. jún | Bánovce nad Bebravou
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mária  Novotná Kumite kadeti/ky 3. miesto
Simona Grežďová Kumite kadeti/ky 3. miesto
Michaela  Macková Kata st.žiaci/ky 2. miesto
Kristína  Cérovská Kata st.žiaci/ky 2. miesto
Lívia Petrásšková Kata st.žiaci/ky 2. miesto
Peter Milata Kata st.žiaci/ky 3. miesto
Denis  Grežďo Kata st.žiaci/ky 3. miesto
Marek  Novotný Kata st.žiaci/ky 3. miesto
Michaela  Macková Kumite st.žiaci/ky 3. miesto
Kristína  Cérovská Kumite st.žiaci/ky 3. miesto
Lívia Petrásšková Kumite st.žiaci/ky 3. miesto
Európsky pohár mládeže | 16. jún | Bratislava
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Michaela  Macková Kumite st.žiaci/ky do 40 kg 1. miesto
Lívia Petrásšková Kumite ml.žiaci/ky do 35 kg 3. miesto
Slovenský pohár dorastencov a juniorov 1. kolo | 15. september | Galanta
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mgr.Milan Barányi Kumite st.juniori/ky 75 kg 3. miesto
MZsZK dorastencov a juniorov + pohár mládeže | 27. október | Komárno
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mária  Novotná Kata juniori 3. miesto
Simona Grežďová Kumite juniori do 55 kg 3. miesto
Mária  Novotná Kumite juniori do 57 kg 1. miesto
Mgr.Milan Barányi Kumite st.juniori/ky 70 kg 1. miesto
Michaela  Macková Kumite kadeti/ky do 50 kg 2. miesto
Maroš Kmotorka Kata st.žiaci/ky 2. miesto
Dávid Števčík Kata st.žiaci/ky 3. miesto
Lívia Petrásšková Kata st.žiaci/ky 1. miesto
Lívia Petrásšková Kata st.žiaci/ky 3. miesto
Lívia Petrásšková Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 1. miesto
Denis  Grežďo Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Kristína  Cérovská Kumite ml.žiaci/ky nad 40 kg 3. miesto
Jakub  Cérovský Kata chlapci 1. miesto
MSsZK dorastencov a juniorov + pohár mládeže | 10. november | Žilina
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Simona Grežďová Kumite juniori do 55 kg 3. miesto
Mária  Novotná Kumite juniori do 57 kg 3. miesto
Mgr.Milan Barányi Kumite st.juniori/ky 70 kg 1. miesto
Lívia Petrásšková Kumite st.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Lívia Petrásšková Kata ml.žiaci/ky 3. miesto
Kristína  Cérovská Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 2. miesto
Lívia Petrásšková Kumite ml.žiaci/ky do 35 kg 1. miesto
Denis  Grežďo Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Jakub  Cérovský Kata chlapci 1. miesto
Jakub  Cérovský Kumite chlapci nad 30 kg 1. miesto
Alexander Gábriš Kumite chlapci nad 30 kg 2. miesto
Slovenský pohár dorastencov a juniorov 2. kolo | 17. november | Trenčín
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mgr.Milan Barányi Kumite st.juniori/ky 75 kg 3. miesto
Michaela  Macková Kumite kadeti/ky do 50 kg 3. miesto
Kachikan cup  | 25. november | Nitra
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Michaela  Macková Kumite st.žiaci/ky 43 kg 1. miesto
Kristína  Cérovská Kumite ml.žiaci/ky do 35 kg 2. miesto
Lívia Petrásšková Kumite ml.žiaci/ky do 40 kg 3. miesto
Majstrovstvá SR dorastencov a juniorov | 08. december | Sabinov
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mgr.Milan Barányi Kumite st.juniori/ky 75 kg 3. miesto