Výsledky rok: 2013

I.Slovenský pohár žiakov a ml.kadetov | 16. február | Sabinov
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Katarína Langová Kata st.žiaci/ky 1.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto
M-ZsZK seniori, III.pohár ZsZK mládeže | 02. marec | Nesvady
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mgr.Milan Barányi Kata Seniori 3.miesto
Mgr.Milan Barányi Kumite Seniori 75 kg 1.miesto
Alžbeta Krátka Kata Seniori 3.miesto
Mária Ružičková Kata Seniori 2.miesto
Lívia Petrásšková Kata Seniori 1.miesto
Natália Kúdelová Kata juniori 1.miesto
Lívia Petrásšková Kata juniori 2.miesto
Petra Božíková Kata juniori 3.miesto
Alexandra  Lesayová Kata juniori 3.miesto
Lívia Petrásšková Kumite juniori +59 kg 1.miesto
Natália Kúdelová Kumite juniori +59 kg 2.miesto
Leonard Prekop Kumite juniori nad 76 kg 1.miesto
Filip Bezák Kata kadeti/ky 3.miesto
Petra Božíková Kumite kadeti/ky do 54 kg 2.miesto
Filip Bezák Kumite kadeti/ky 70 kg 2.miesto
Marcela Langová Kata ml.kadeti/ky 2.miesto
Emma  Sommerová Kata ml.kadeti/ky 3.miesto
Simona Röhmanova Kata ml.kadeti/ky 3.miesto
Jakub  Petrík Kata ml.kadeti/ky 2.miesto
Emma  Sommerová Kumite ml.kadeti/ky 45 kg 2.miesto
Marcela Langová Kumite ml.kadeti/ky nad 45 kg 1.miesto
Simona Röhmanova Kumite ml.kadeti/ky nad 45 kg 2.miesto
Jakub  Petrík Kumite ml.kadeti/ky 45 kg 2.miesto
Tomáš Gábel Kumite ml.kadeti/ky 45 kg 3.miesto
Lucia Marková Kata st.žiaci/ky 3.miesto
Katarína Langová Kata st.žiaci/ky 1.miesto
Klára Zámečníková Kata st.žiaci/ky 3.miesto
Dagmar  Adamkovičová Kata st.žiaci/ky 3.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 1.miesto
Emma Podobová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 2.miesto
Klára Zámečníková Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto
Monika Krošláková Kata st.žiaci/ky nad 40 kg 1.miesto
Lukáš  Gábel Kumite st.žiaci/ky nad 40 kg 3.miesto
Nina Jakubíková Kata ml.žiaci/ky 2.miesto
Lea Jančovičová Kata ml.žiaci/ky 2.miesto
Katarína Lukáčová Kata ml.žiaci/ky 3.miesto
Katarína Lukáčová Kumite ml.žiaci/ky nad 35 kg 2.miesto
Veronika  Krátka Kumite ml.žiaci/ky nad 35 kg 3.miesto
Rastislav Ružička Kumite ml.žiaci/ky do 28 kg 3.miesto
Mário  Bednárik Kumite ml.žiaci/ky nad 32 kg 3.miesto
Radovan Hurych Kata chlapci 3.miesto
Andrej Sedlár Kata chlapci 3.miesto
Radovan Hurych Kumite chlapci 24 kg 2.miesto
Barbora  Kováčová Kata dievčatá 3.miesto
Barbora  Kováčová Kata dievčatá 3.miesto
Barbora  Kováčová Kumite dievčatá 24 kg 2.miesto
II.Slovenský pohár žiakov a ml.kadetov | 10. marec | Komárno
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Sebastián Chmelár Kumite ml.kadeti/ky do 40 kg 3.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto
Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov  | 24. marec | Žilina
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Lívia Petrásšková Kumite Seniori nad 68 kg 3.miesto
Mária Ružičková Kata Seniori 3.miesto
Grand Prix Slovakia | 14. apríl | Bratislava
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Lívia Petrásšková Kumite juniori +59 kg 3.miesto
III.Slovenský pohár žiakov a ml.kadetov | 20. apríl | Žilina
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Sebastián Chmelár Kumite ml.kadeti/ky do 40 kg 3.miesto
Katarína Langová Kata st.žiaci/ky 2.miesto
Emma Podobová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 2.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto
Galanta Cup 2013 | 27. apríl | Galanta
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Lívia Petrásšková Kumite Seniori nad 60 kg 1.miesto
Lívia Petrásšková Kata juniori 3.miesto
Lívia Petrásšková Kumite juniori +59 kg 1.miesto
Boris  Bobocký Kumite ml.kadeti/ky 45 kg 1.miesto
Svetový pohár-Grand Prix Hr.Králové | 28. apríl | Hradec Králové
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Sebastián Chmelár Kumite ml.kadeti/ky do 40 kg 1.miesto
Emma  Sommerová Kata TEAM 1.miesto
Katarína Langová Kata TEAM 1.miesto
Marcela Langová Kata TEAM 1.miesto
Majstrovstvá ZsZK mládeže+pohár14+ročných | 04. máj | Kolárovo
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mgr.Milan Barányi Kata Seniori 2.miesto
Mgr.Milan Barányi Kumite Seniori 75 kg 1.miesto
Lívia Petrásšková Kata juniori 1.miesto
Natália Kúdelová Kata juniori 2.miesto
Kristína  Štreicherová ml Kata juniori 3.miesto
Adam Mojžiš Kata juniori 2.miesto
Marek  Mojžiš Kata juniori 3.miesto
Lívia Petrásšková Kumite juniori +59 kg 1.miesto
Natália Kúdelová Kumite juniori +59 kg 2.miesto
Kristína  Štreicherová ml Kumite juniori +59 kg 3.miesto
Rastislav Pirťan Kumite juniori do 76 kg 3.miesto
Marek  Mojžiš Kumite juniori nad 76 kg 2.miesto
Adam Mojžiš Kumite juniori nad 76 kg 3.miesto
Veronika Hurychová Kata kadeti/ky 1.miesto
Petra Božíková Kata kadeti/ky 2.miesto
Alexandra  Lesayová Kata kadeti/ky 3.miesto
Samuel Laudon Kata kadeti/ky 2.miesto
Petra Božíková Kumite kadeti/ky do 47 kg 2.miesto
Veronika Hurychová Kumite kadeti/ky nad 54 kg 1.miesto
Samuel Laudon Kumite kadeti/ky do 57 kg 2.miesto
Filip Bezák Kumite kadeti/ky 70 kg 1.miesto
Lukáš  Lisý Kata ml.kadeti/ky 2.miesto
Marcela Langová Kata ml.kadeti/ky 1.miesto
Emma  Sommerová Kata ml.kadeti/ky 2.miesto
Timea  Hlavačková Kata ml.kadeti/ky 3.miesto
Boris  Bobocký Kata ml.kadeti/ky 3.miesto
Monika Krošláková Kumite ml.kadeti/ky 45 kg 3.miesto
Emma  Sommerová Kumite ml.kadeti/ky 45 kg 3.miesto
Marcela Langová Kumite ml.kadeti/ky nad 45 kg 1.miesto
Timea  Hlavačková Kumite ml.kadeti/ky nad 45 kg 3.miesto
Simona Röhmanova Kumite ml.kadeti/ky nad 45 kg 3.miesto
Sebastián Chmelár Kumite ml.kadeti/ky do 40 kg 1.miesto
Boris  Bobocký Kumite ml.kadeti/ky 45 kg 3.miesto
Tomáš Gábel Kumite ml.kadeti/ky do 50 kg 1.miesto
Dušan Michalík Kumite ml.kadeti/ky do 50 kg 2.miesto
Nina Jakubíková Kata st.žiaci/ky 2.miesto
Katarína Langová Kata st.žiaci/ky 2.miesto
Emma Podobová Kata st.žiaci/ky 3.miesto
Jozef  Hrdý Kata st.žiaci/ky 3.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 1.miesto
Emma Podobová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto
Jozef  Hrdý Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto
Lukáš  Gábel Kumite st.žiaci/ky nad 40 kg 2.miesto
Lea Jančovičová Kumite ml.žiaci/ky 30 kg 3.miesto
Veronika  Krátka Kumite ml.žiaci/ky nad 35 kg 1.miesto
Mário  Bednárik Kumite ml.žiaci/ky nad 32 kg 3.miesto
Andrej Sedlár Kata chlapci 3.miesto
Radovan Hurych Kumite chlapci do 28 kg 1.miesto
Andrej Sedlár Kata chlapci 1.miesto
Barbora  Kováčová Kumite dievčatá 24 kg 2.miesto
Majstrovstvá SR žiakov, ml.kadetov | 18. máj | Prievidza
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Katarína Langová Kata st.žiaci/ky 3.miesto
Lukáš  Gábel Kumite st.žiaci/ky nad 40 kg 3.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 1.miesto
Barbora  Kováčová Kumite dievčatá do 28 kg 3.miesto
Shitoryu OPEN | 25. máj | N.Zámky
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Lívia Petrásšková Kata Seniori 2.miesto
Natália Kúdelová Kata Seniori 3.miesto
Kristína  Štreicherová ml Kata Seniori 3.miesto
Lívia Petrásšková Kumite Seniori nad 60 kg 3.miesto
Kristína  Štreicherová ml Kumite Seniori nad 60 kg 3.miesto
Mgr.Milan Barányi Kumite Seniori 75 kg 1.miesto
Mgr.Milan Barányi Kumite Seniori BRH kg 2.miesto
Martin Gažík Kata juniori 3.miesto
Kristína  Štreicherová ml Kata juniori 1.miesto
Lívia Petrásšková Kata juniori 2.miesto
Natália Kúdelová Kata juniori 3.miesto
Natália Kúdelová Kumite juniori 56 kg 3.miesto
Lívia Petrásšková Kumite juniori nad 56 kg 3.miesto
Kristína  Štreicherová ml Kumite juniori nad 56 kg 3.miesto
Martin Gažík Kumite juniori 65 kg 3.miesto
Marcela Langová Kumite ml.kadeti/ky do 52 kg 3.miesto
Sebastián Chmelár Kumite ml.kadeti/ky 43 kg 1.miesto
Boris  Bobocký Kumite ml.kadeti/ky 53 kg 3.miesto
Roman Ábel Kumite ml.kadeti/ky nad 63 kg 3.miesto
Marcela Langová Kata ml.kadeti/ky 3.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 32 kg 1.miesto
Veronika  Krátka Kumite st.žiaci/ky nad 39 kg 2.miesto
Katarína Langová Kata st.žiaci/ky 1.miesto
Grand Prix Slovakia-youth | 08. jún | Bratislava
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Kristína  Štreicherová ml Kata juniori 3.miesto
Sebastián Chmelár Kumite ml.kadeti/ky do 40 kg 3.miesto
Boris  Bobocký Kumite ml.kadeti/ky do 50 kg 2.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto
1.Majstrovstvá Europy v Shitoryu | 15. jún | N.Zámky
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Lívia Petrásšková Kumite Seniori nad 60 kg 3.miesto
Kristína  Štreicherová ml Kumite Seniori nad 60 kg 3.miesto
Mgr.Milan Barányi Kumite Seniori 75 kg 2.miesto
Lívia Petrásšková Kumite juniori nad 56 kg 2.miesto
Boris  Bobocký Kumite ml.kadeti/ky 53 kg 2.miesto
Marcela Langová Kumite ml.kadeti/ky do 52 kg 2.miesto
Katarína Langová Kata st.žiaci/ky 3.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 32 kg 1.miesto
Veronika  Krátka Kumite st.žiaci/ky nad 39 kg 2.miesto
Lívia Petrásšková Kumite TEAM Zeny 2.miesto
Kristína  Štreicherová ml Kumite TEAM Zeny 2.miesto
Austrian Open youth | 22. jún | Salzburg
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Lívia Petrásšková Kumite juniori +59 kg 3.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky 30 kg 1.miesto
Budapest OPEN | 15. september | Budapest
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Veronika Hurychová Kumite kadeti/ky do 54 kg 3.miesto
Marcela Langová Kumite ml.kadeti/ky do 50 kg 3.miesto
Katarína Langová Kata st.žiaci/ky 3.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 1.miesto
14. Czech Karate Open Euro Grand Prix | 29. september | Plzen
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Marcela Langová Kumite ml.kadeti/ky do 50 kg 3.miesto
Katarína Langová Kata st.žiaci/ky 2.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto
Croatia OPEN 2013 | 05. október | Rijeka-CRO
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 32 kg 1.miesto
I.Slovenský pohár kadetov, juniorov | 12. október | Galanta
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Lívia Petrásšková Kumite juniori do 59 kg 2.miesto
Memorijalni Karate Cup | 20. október | Slavonski Brod-CRO
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Marcela Langová Kata kadeti/ky 3.miesto
Marcela Langová Kumite ml.kadeti/ky do 50 kg 1.miesto
Pohár ZsZK  | 26. október | Zl.Moravce
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mgr.Milan Barányi Kata Seniori 1.miesto
Mgr.Milan Barányi Kumite Seniori BRH kg 1.miesto
Lívia Petrásšková Kata juniori 1.miesto
Kristína  Štreicherová ml Kata juniori 3.miesto
Natália Kúdelová Kata juniori 3.miesto
Martin Gažík Kata juniori 1.miesto
Natália Kúdelová Kumite juniori 53 kg 2.miesto
Lívia Petrásšková Kumite juniori +59 kg 1.miesto
Kristína  Štreicherová ml Kumite juniori +59 kg 2.miesto
Martin Gažík Kumite juniori do 68 kg 1.miesto
Marcela Langová Kata kadeti/ky 1.miesto
Šimon Vaňo Kata kadeti/ky 1.miesto
Samuel Laudon Kata kadeti/ky 2.miesto
Veronika Hurychová Kumite kadeti/ky do 54 kg 1.miesto
Petra Božíková Kumite kadeti/ky do 54 kg 2.miesto
Marcela Langová Kumite kadeti/ky do 54 kg 3.miesto
Šimon Vaňo Kumite kadeti/ky do 52 kg 2.miesto
Samuel Laudon Kumite kadeti/ky do 63 kg 3.miesto
Emma  Sommerová Kata ml.kadeti/ky 2.miesto
Monika Krošláková Kata ml.kadeti/ky 3.miesto
Veronika Hurychová Kata ml.kadeti/ky 3.miesto
Jakub  Petrík Kata ml.kadeti/ky 2.miesto
Monika Krošláková Kumite ml.kadeti/ky nad 45 kg 1.miesto
Simona Röhmanova Kumite ml.kadeti/ky nad 45 kg 2.miesto
Emma  Sommerová Kumite ml.kadeti/ky 3.miesto
Jakub  Petrík Kumite ml.kadeti/ky do 50 kg 3.miesto
Boris  Bobocký Kumite ml.kadeti/ky do 52 kg 1.miesto
Katarína Langová Kata st.žiaci/ky 1.miesto
Emma Podobová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 2.miesto
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto
Klára Zámečníková Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto
Veronika  Krátka Kumite st.žiaci/ky nad 40 kg 3.miesto
Barbora  Kováčová Kata dievčatá 2.miesto
Barbora  Kováčová Kata dievčatá 3.miesto
Barbora  Kováčová Kumite dievčatá 24 kg 1.miesto
Pohár SNP | 27. október | B.Bystrica
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Mgr.Milan Barányi Kumite Seniori 75 kg 1.miesto
II.Slovenský pohár kadetov, juniorov | 23. november | Kosice
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Kristína  Štreicherová ml Kata juniori 3.miesto
Lívia Petrásšková Kumite juniori do 59 kg 3.miesto
M-ZsZK kadeti,juniori , II.pohár ZsZK | 30. november | Šurany
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Alžbeta Krátka Kata Seniori 3.miesto
Renáta Winklerová Kata Seniori 2.miesto
Mgr.Milan Barányi Kata Seniori 1.miesto
Mgr.Milan Barányi Kumite Seniori BRH kg 3.miesto
Šimon Vaňo Kata juniori 3.miesto
Leonard Prekop Kata juniori 3.miesto
Leonard Prekop Kumite juniori nad 76 kg 3.miesto
Marcela Langová Kata kadeti/ky 1.miesto
Petra Božíková Kata kadeti/ky 3.miesto
Veronika Hurychová Kumite kadeti/ky do 54 kg 1.miesto
Marcela Langová Kumite kadeti/ky do 54 kg 2.miesto
Šimon Vaňo Kumite kadeti/ky do 63 kg 1.miesto
Emma  Sommerová Kata ml.kadeti/ky 3.miesto
Simona Röhmanova Kata ml.kadeti/ky 3.miesto
Jakub  Petrík Kata ml.kadeti/ky 3.miesto
Monika Krošláková Kumite ml.kadeti/ky nad 45 kg 1.miesto
Emma  Sommerová Kumite ml.kadeti/ky 2.miesto
Simona Röhmanova Kumite ml.kadeti/ky nad 45 kg 3.miesto
Tomáš Gábel Kumite ml.kadeti/ky do 50 kg 2.miesto
Jakub  Petrík Kumite ml.kadeti/ky do 50 kg 3.miesto
Roman Ábel Kumite ml.kadeti/ky nad 50 kg 3.miesto
Samuel Sokol Kata st.žiaci/ky 3.miesto
Klára Zámečníková Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 1.miesto
Veronika  Krátka Kumite st.žiaci/ky nad 40 kg 2.miesto
Timothy Fekete Kata ml.žiaci/ky 3.miesto
Barbora  Kováčová Kata dievčatá 3.miesto
Barbora  Kováčová Kumite dievčatá 24 kg 1.miesto
Majstrovstvá SR kadeti,juniori | 07. december | Trnava
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Kristína  Štreicherová ml Kata juniori 3.miesto
Natália Kúdelová Kumite juniori 53 kg 3.miesto
Leonard Prekop Kumite juniori nad 76 kg 3.miesto
Martin Gažík Kumite juniori do 68 kg 1.miesto
Marcela Langová Kumite kadeti/ky do 54 kg 3.miesto
Kachikan Cup | 08. december | Nitra
Súťažiaci Typ Trieda Kategória Umiestnenie
Katarína Langová Kumite st.žiaci/ky do 35 kg 3.miesto