Michal Cabuka

Vek: 10
Trieda: prípravka C
STV: bez technického stupňa