Marek Čanky

Vek: 8
Trieda: prípravka C
STV: bez technického stupňa