Marek Čanky

Vek: 11
Trieda: prípravka C
STV: bez technického stupňa